PT Cruiser relay REL1   PT Cruiser Square 4 pin relay
5 pin relay (REL1)   Square 4 pin relay (REL2)
     
PT Cruiser Square 5 pin relay  
PT Cruiser Flasher Relay
Square 5 pin relay (REL3)   Flasher Relay (REL4)
     
    PT Cruiser relay REL6
    2006-2010 Radiator Relay (REL6)